નેશનલ લેવલ "ટી-૨૦ ક્રિકેટ લીગ" ચેમ્પિયનશીપ ગોવા મુકામે વિજેતા.

Secondary & higher Secondary Section